Θεοδώρου Μιχάλης

Ο Μιχάλης Ζ. Θεοδώρου είναι από τα παιδιά του Εμφυλίου που το 1948 βρέθηκαν στη Λαϊκή Δηµοκρατία της Τσεχοσλοβακίας. Γεωπόνος – Εδαφολόγος, απόφοιτος του Γεωργικού Πανεπιστημίου της Πράγας. Εργάστηκε στο Ινστιτούτο Εδαφολογίας Πράγας και μετά τον επαναπατρισμό του (1986) στο Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών. Έγραψε το βιβλίο «Εγχειρίδιο Καλλιεργητή» (1999) και το βιβλίο «Φυγή και Επιστροφή» (2004).

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Εμφάνιση 16 32 64